Search
Close this search box.

การให้บริการตู้คอนเทนเนอร์แบบควบคุมความเย็น

การบริการตู้คอนเทนเนอร์แบบควบคุมอุณหภูมิ

ตู้คอนเทนเนอร์แบบควบคุมอุณหภูมิเป็นส่วนหนึ่งในคำตอบของห่วงโซ่ความเย็นแบบสมบูรณ์แบบที่นำเสนอโดย ECTT เราทำงานร่วมกับลูกค้าของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่ความเย็นของพวกเขา และพวกเขาได้เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจควบคุมอุณหภูมิของลูกค้าเอง

การจัดเก็บของตู้คอนเทนเนอร์แบบควบคุมอุณหภูมิ

ลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์แบบควบคุมอุณหภูมิ และท่าเทียบเรือของเรามีปลั๊กสำหรับให้บริการจัดเก็บในตู้คอนเทนเนอร์แบบควบคุมอุณหภูมิ ที่เพียงพอต่อความต้องการสำหรับการจัดเก็บในตู้คอนเทนเนอร์แบบควบคุมอุณหภูมิ ทุกประเภท เรากำลังทำการพัฒนาและปรับปรุงลานจัดเก็บและท่าเทียบเรือของเราอย่างต่อเนื่องตามการคาดการณ์โดยละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าเรายังคงตอบสนองความต้องการของตลาดในราคาที่สมเหตุสมผล

ตรวจสอบล่วงหน้า กับ ทำความเย็นล่วงหน้า

PTI ดำเนินการกับตู้คอนเทนเนอร์แบบควบคุมอุณหภูมิ (เปล่า) เพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมอุณหภูมิของหน่วยทำความเย็นและอุปกรณ์บันทึกทำงานอย่างถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบสลักเกลียว การยึดคอมเพรสเซอร์ คอนเนคเตอร์ ท่อ การปรับสภาพสายเคเบิล ฉนวน ฯลฯ อย่างละเอียด ECTT ดำเนินการ PTIs ตามแนวทางที่เข้มงวดของสายการเดินเรือ ในระหว่างทำ PTI, อุณหภูมิ, ความชื้น, และการระบายอากาศจะถูกตั้งค่าตามข้อกำหนดของลูกค้าด้วย

การตรวจสอบตู้ควบคุมอุณหภูมิและการปรับการตั้งค่า

ท่าเทียบเรือและลานวางตู้คอนเทนเนอร์ของเรามีอุปกรณ์ครบครันเพื่อรองรับสินค้าแช่เย็นทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิเราจะตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าเรามีจุดเชื่อมต่อตู้ควบคุมอุณหภูมิที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและแหล่งจ่ายไฟที่เสถียร สถานีหลายแห่งของเราได้เพิ่มความจุในการจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์แบบควบคุมอุณหภูมิและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น เรายังต้องการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนในทุกที่ที่ทำได้

2-20-67-thai-com